Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3stycznia 2021 r. wszystkie zajęcia dla uczniów  Szkoły  Podstawowej im.Piotra Barylaka  w Książnicach Wielkich  będą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym. 

Przedszkole i  oddział przedszkolny  będzie funkcjonował bez zmian.

Udział w lekcjach on-line jest możliwy przy użyciu dowolnego sprzętu mającego dostęp do internetu, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dostępnej na darmowej platformie Microsoft 365.

Autobus szkolny będzie kursował według wcześniej wyznaczonych tras.

O jakichkolwiek zmianach rodzice i uczniowie będą informowani na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

Aktualności