Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Rekrutacja dzieci
do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 

 

Szanowni Rodzice,

15 lutego 2021 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do Samorządowego Punktu Przedszkolnego
w Książnicach Wielkich oraz do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. P. Barylaka w Książnicach Wielkich na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice lub opiekunowie, ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, mogą przesłać wymagane dokumenty do 31 marca 2021r. drogą elektroniczną
na adres mailowy   sp.ksiaznicewlk@interia.pl   lub złożyć bezpośrednio w kancelarii szkoły.

 

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego znajduje się w zakładce  ,,Rekrutacja 2021/2022” , natomiast do przedszkola w zakładce ,,Samorządowy Punkt Przedszkolny”.

Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                   

                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

Aktualności