Szkoła Podstawowa im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich

Książnice Wielkie 37

32-130 Koszyce 

Przejdź do strony głównej

Sobota, 05 grudnia 2020

Przekształcenie szkoły w 6-cio klasową szkołę podstawową oraz ustalenie obwodu

Uchwała Nr V/40/99  Rady Gminy w Koszycach z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich.

            Na podstawie art.5 ust.2 pkt1, ust.3 i 5, art.58 ust.1,2 i 6 w związku z art.59 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998 r., Nr 117, poz759 i Nr 162, poz.1126), art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz.96) oraz art.7 ust.1 pkt8, art.18 ust.2 pkt9 lit. „h” i pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr13, poz. 74, Nr58 poz. 261, Nr106 poz.496, Nr132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, NR 106, poz.679, Nr 113, poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Koszycach uchwala, co następuje:

                Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Książnicach Wielkich o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Książnicach Wielkich województwo małopolskie o strukturze organizacyjnej klas I-VI, zwanej dalej „Szkołą”.

            §2. Do obwodu Szkoły należą miejscowości:

KSIĄŻNICE WIELKIE, ZAGAJE, MODRZANY, BISKUPICE, KSIĄZNICE MAŁE, ŁAPSZÓW, WROCZKÓW(część Morska)

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Marzec

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Przekształcenie szkoły w 6-cio klasową szkołę podstawową oraz ustalenie obwodu
Data utworzenia:2012-01-12
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:893
Rejestr zmian: