GAZETKA SZKOLNA

Jesteś tu: » Strona główna » GAZETKA SZKOLNA

 

   „Echo Szkoły” to nasze uczniowskie, samorządowe pisemko, które ukazuje się od ponad 10 lat. W 2006 roku stało się dwumiesięcznikiem i zyskało nową szatę graficzną. Do pierwszego nowego numeru można zajrzeć tutaj.

     Na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniali się uczniowie-redaktorzy oraz nauczyciele-opiekunowie Redakcji. 

     Na łamach naszego pisemka można też przeczytać teksty uczniów niezwiązanych na stałe z pracą pisemka. Współtworzący szkolną gazetkę, poza satysfakcją i przyjemnością, uczą się pisać i formułować swoje poglądy. Dzieje się tak dlatego, że mogą wypowiadać się na różne tematy i w wielu formach. Można tu znaleźć bardzo różne gatunki dziennikarskie od sprawozdania, ogłoszenia, notatki poprzez wywiady i recenzje, po próby felietonu czy poezji. Uczniowie mogą zamieścić swoje rysunki lub popisać się biegłą znajomością obsługi komputera.

     Młodego dziennikarza doskonale rozwija też pisanie wywiadów. Musi on bowiem zebrać informacje na temat rozmówcy, a potem ułożyć ciekawe pytania, następnie zredagować usłyszane odpowiedzi. Uczniowie przeprowadzali wywiady z nauczycielami, uczniami,
a także z wyjątkowymi osobami, które gościły w naszej szkole, np. z aktorką Magdaleną Waligórską, pisarką Beatą Ostrowicką, ilustratorką Małgorzatą Flis i innymi.

     Najmłodsi dziennikarze mogą rozpoczynać swoją pracę od rymowanek, układania krzyżówek, zbierania i redagowania dobrych rad z różnych dziedzin życia.

     Na łamach „Echa Szkoły” zamieszczane są aktualności z życia szkoły, informacje
o sukcesach, np. sportowych oraz najciekawsze wiersze lub inne przejawy twórczości, które powstały na lekcjach języka polskiego. Tego typu prace bawią czytelników i pozwalają uczniom pokazać swoje zdolności nie tylko na forum szkoły, ale i szerszym, ponieważ do pisemka zaglądają również rodzice i dziadkowie.

Działania podejmowane przez zespół redakcyjny podczas przygotowania kolejnych numerów czasopisma przedstawiają się następująco:

  • Kompletowanie materiału do kolejnego numeru.
  • Składanie gazetki w komputerze: przepisywanie tekstu, rozmieszczenie tekstu
    na stronach, komponowanie układu stron, formatowanie tekstów, korekta, wstawianie i formatowanie grafiki.
  • Selekcja materiału, przeprowadzenie korekty.
  • Drukowanie, kolportaż.
  • Omówienie słabych i mocnych stron wydawanych numerów

 

Zapraszamy do czytania i zachęcamy do publikowania w „Echu Szkoły”!

RedakcjaEcho Szkoły nr 1 [12] l wrzesień 2014-styczeń 2015Echo Szkoły nr 3 [18] luty-marzec 2013Echo Szkoły nr 2 [18]   
listopad -grudzień 2012Echo Szkoły nr 1 [17]   wrzesień - październik 2012


 

 

 

    

 

ECHO SZKOŁY

NR 1/2011/2012

 

 

  

 

 ECHO SZKOŁY

NR 2/2011/2      


        

 

ECHO SZKOŁY

NR 3/2011/2012

 

 

 

ECHO SZKOŁY

NR 4/2011/2012