SAMORZĄDOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Jesteś tu: » Strona główna » SAMORZĄDOWY PUNKT PRZEDSZKOLNYINFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Uroczyste otwarcie Samorządowego Punktu Przedszkolnego

 przy Szkole Podstawowej
 w Książnicach Wielkich w ramach projektu

p.t. „Nowe miejsca przedszkolne radością dla maluchów”

odbędzie się

w dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 9.00-ej, 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Samorządowy Punkt Przedszkolny w Książnicach Wielkich

 

Od 1 lutego 2018 roku rozpoczyna działalność Samorządowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  w Książnicach Wielkich, poprzez realizację projektu p.t. „Nowe miejsca przedszkolne radością dla maluchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie  10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość realizowanego Projektu wynosi 185 600 zł w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej  wynosi 157 760 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Koszyce oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. Wsparciem w okresie realizacji projektu zostanie objętych 16 osób, w tym: 15 dzieci w wieku przedszkolnym - uczniów Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Książnicach Wielkich oraz 1 nauczycielka zatrudniona w Samorządowym Punkcie Przedszkolnym w Książnicach Wielkich. Projekt skierowany do osób fizycznych mieszkających  na terenie woj. małopolskiego. Przewidziane w ramach projektu wsparcie będzie realizowane w oparciu o standardy określone w dokumentacji konkursowej. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem w projekcie ponoszone są ze środków projektu. 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 

 

W związku z rozpoczęciem od lutego 2018 roku działalności Samorządowego Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
 w Książnicach Wielkich w ramach projektu

p.t. „Nowe miejsca przedszkolne radością dla maluchów”

zapraszam

zainteresowanych rodziców dzieci w wieku 3-5 lat
 z terenu gminy Koszyce

 na zebranie informacyjne, które odbędzie się
 w dniu 12 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00-ej,
w budynku Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich.

czytaj więcej

Galerie

Samorządowy Punkt Przedszkolny zaczyna swoją działalność. Na spotkaniu inauguracyjnym gościliśmy Wójta Gminy Koszyce Pana Stanisława Rybaka, Panią Olgę Kabat- koordynatora projektu, Rodziców, Nauczycieli i Dzieci uczęszczające do przedszkola.

Pliki do pobrania