REGULAMIN SZKOLNEGO PLACU ZABAW

Jesteś tu: » Strona główna » DOKUMENTACJA » REGULAMIN SZKOLNEGO PLACU ZABAW


 1. Plac zabaw jest miejscem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 4. Nauczyciel każdorazowo decyduje o możliwości wejścia uczniów na plac zabaw.
 5. Z elementów zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.
 7. Podczas zabaw uczniowie mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
 8. Obowiązuje kulturalne zachowanie w stosunku do wychowawców i kolegów.
 9. Ze względów bezpieczeństwa na placu zabaw może przebywać ograniczone liczba dzieci, nie więcej niż 20.
 10. 10.Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia pomocy należy bezwzględnie zgłaszać do opiekuna lub wychowawcy
 11. W przypadku, gdy nauczyciel zmuszony jest opuścić miejsce zajęć (np.: w przypadku udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej) dzieci przerywają zadanie, które wykonują i czekają na nauczyciela w wyznaczonym miejscu
 12. Osoby, które nie biorą udziału w zabawie, siedzą na miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
 13. 13.W trakcie zabawy, jeśli dziecko poczuje się źle, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 14. 14.Na terenie placu zabaw zabrania się:

• niszczenia elementów zabawowych;

• przepychania, kopania, bicia, zabierania klocków słabszym lub młodszym dzieciom;

• posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas zabawy takich jak np: nożyczki, pierścionki, kolczyki, przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne;

• spożywania posiłków i zaśmiecania placu zabaw.

 

                                                                                            Dyrektor szkoły