EDUKACJA JĘZYKOWA

Jesteś tu: » Strona główna » EDUKACJA JĘZYKOWA

 

 

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod pracy oraz bogactwa pomocy dydaktycznych. W centrum działań edukacyjnych pozostaje uczeń, jego zainteresowania i potrzeby komunikacyjne. Dużą rolę odgrywa nauka strategii efektywnego uczenia się oraz wdrażanie  uczniów  do  brania  odpowiedzialności za własną naukę. Uczenie się języka jest połączone z  poznawaniem kultury

i obyczajów krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

 

Uczniowie w klasach 1-3 korzystają z podręcznika Bugs World, a w klasach 4-6 - MAXI TAXI. Języka niemieckiego uczniowie klas 4-6 uczą się z podręcznika und so weiter.

 

Treści omawiane na zajęciach łączą się z zagadnieniami poruszanymi na innych lekcjach (ścieżki międzyprzedmiotowe), na przykład: opisywanie po angielsku znanych  postaci literackich, przeprowadzanie i komentowanie eksperymentów przyrodniczych, wymienianie wyposażenia komputera, dyskutowanie o zdrowym stylu życia czy ekologii. Dzięki tym i innym tematom lekcje języka obcego stają się bliskie uczniom, a ponadto dzieci mogą się na nich wykazać wiedzą zdobytą na innych przedmiotach.

 

Ponadto uczniowie często korzystają w trakcie zajęć z pracowni komputerowej i doskonalą swoje umiejętności językowe w oparciu o ciekawe programy multimedialne.

 

W ostatnim czasie szkolne zbiory pomocy dydaktycznych do języka angielskiego wzbogaciły się o liczne gry językowe, krótkie lektury dla dzieci oraz zestaw map krajów anglojęzycznych.