KLASA „0”

Jesteś tu: » Strona główna » KLASA „0”

 

              

 

Informacje dla rodziców


Zerówka jest czynna codziennie od 7.30 do 12.30. Dzieci mają do dyspozycji duże, przestronne i dobrze oświetlone pomieszczenia w pełni dostosowane do ich potrzeb i wyposażone w liczne pomoce edukacyjne oraz różnorodne zabawki, puzzle, gry, układanki, zestawy do zabaw tematycznych. 

 

Szkoła zapewnia uczniom dojeżdżającym, także z zerówki, codzienną opiekę, zarówno w godzinach porannych - przed zajęciami, jak i popołudniowych - do czasu odjazdu autobusu. Chętni uczniowie mogą korzystać ze stołówki, gdzie podawane są jednodaniowe obiady dostarczane przez firmę cateringową.

 

Nauczyciel jest w stałym kontakcie z rodzicami, mają oni wgląd w karty diagnozy i postępów dzieci. Klasa jest objęta opieką psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Proszowic. Pod koniec roku szkolnego przeprowadzana jest diagnoza dojrzałości szkolnej, która ma pomóc rodzicom w podjęciu decyzji o posłaniu dziecka do klasy I. Wszelkie istotne informacje są umieszczane na tablicy ogłoszeń. Prace uczniów można podziwiać na klasowych gazetkach i wystawkach. 

 

Przygotowanie dzieci z klasy „0” do szkoły odbywa się też poprzez włączenie ich w imprezy, uroczystości i akcje oraz konkursy organizowane przez społeczność szkolną. W ciągu całego roku szkolnego mają pełne możliwości doświadczania różnych form przyjemności związanych z pobytem w szkole, zarówno jako obserwatorzy, jak i uczestnicy. Dzieci biorą udział m.in. w Sprzątaniu Świata, Pikniku Odblaskowym, mikołajkach, jasełkach, klasowej wigilii, konkursie kolęd, zabawach i konkursach w związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia, Dniem Dziecka, Festynem Rodzinnym, uczestniczą w apelach przygotowywanych przez klasy starsze z okazji Święta Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Narodowego Święta 3 Maja, a sami występują dla Babć i Dziadków w dniu ich święta.

 

Podstawowym zadaniem klasy „0” jest przygotowanie dziecka do szkoły. Wymaga to wykształcenia u dzieci:


 • chęci do nauki,
 • zainteresowania czytaniem, pisaniem i liczeniem,
 • umiejętności funkcjonowania w grupie,
 • umiejętności słuchania, skupienia uwagi,
 • umiejętności rozumienia języka dorosłych,
 • wdrożenia do pewnego szkolnego rytmu.

Przygotowanie dzieci odbywa się poprzez:


 • zajęcia edukacyjne: m.in. ruchowo-muzyczne, plastyczne, teatralne, ćwiczenia sprawności manualnej, koordynacji oka i ręki, które wspomagają przyszłą naukę czytania i pisania, 
 • zabawę pod czujnym okiem nauczyciela-wychowawcy, 
 • wycieczki, 
 • spacery,
 • ruch na placu zabaw, w sali gimnastycznej, 
 • zajęcia dodatkowe: logopedyczne, język angielski (dwa razy w tygodniu), religię (dwa razy w tygodniu). 


Od początku września, i najbardziej intensywnie w pierwszych miesiącach roku szkolnego, sukcesywnie odbywają się zajęcia, które można nazwać „Zerówkowym savoir-vivrem”. Ich zadaniem jest kształcenie umiejętności postępowania w nowej dla dzieci sytuacji, nauka reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i innych osób dorosłych.


Dzieci uczą się przede wszystkim:


 • zachowania podczas wspólnego spożywania posiłków - śniadania, obiadu – (jak usiąść, kiedy zacząć, jak skończyć, sytuacje awaryjne przy stole… dzieci pełnią rolę dyżurnych, rozdają serwetki, ścierają stoliki)
 • opanowania czynności związanych z higieną, np. „higieną nosa…” i innych
 • form towarzyskich w grupie rówieśniczej (magiczna moc uśmiechu i słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dowiadują się jakich słów i gestów nie należy używać)
 • zachowania się w szczególnych sytuacjach: jak być uprzejmym, prawdomównym, jak traktować przyjaciół i kolegów z klasy,
 • dobrych manier: składanie życzeń, np. gdy dzieci obchodzą w zerówce urodziny, podziękowanie, codzienne przywitania i pożegnania
 • jak się zachować w miejscach publicznych, np. w autobusie, podczas spaceru, w jadalni, na wycieczce, podczas wyjść na plac zabaw, spacerów po okolicy (np. listopadowe wyjście na cmentarz, do kościoła)
 • jak prowadzić rozmowę, o czym rozmawiać, powściągliwość tematów, aktywne słuchanie


 

W związku z wprowadzaną reformą polegającą na obniżeniu wieku szkolnego dzieci rozpoczynających edukację w zerówce w naszej szkole odbyło się szereg zajęć adaptacyjnych. Dzieci z rocznika, który jako pierwszy rozpoczynał wcześniejszą naukę, przychodziły raz w tygodniu na wspólne zajęcia z uczniami zerówki. Spotkania dały możliwość poznania nowego otoczenia i budynku, kolegów i koleżanek z grupy oraz wychowawczyni. Niwelowały stres u dziecka, jakim jest rozłąka z rodzicami. Ułatwiały nawiązanie kontaktów i porozumiewanie się. Rodzice mogli się przekonać jak ich dziecko odnajduje się w grupie rówieśniczej i na co jeszcze zwrócić uwagę przed 1 września, czyli dniem, kiedy rozpocznie stałe, codzienne zajęcia. 


W ciągu roku szkolnego w zerówce kilkakrotnie odbywają się lekcje otwarte, na które są zapraszani rodzice lub dziadkowie uczniów. Wspólne zajęcia służą wzajemnemu poznawaniu się dzieci, rodziców, nawiązywaniu bliższych kontaktów z wychowawcą, integrowaniu grupy, która przez najbliższych kilka lat będzie tworzyć jeden zespół klasowy.Galerie