Fundamentem cyfrowego bezpieczeństwa jest wiedza!

Jesteś tu: » Strona główna » Fundamentem cyfrowego bezpieczeństwa jest wiedza!

Fundamentem cyfrowego bezpieczeństwa jest wiedza!

W Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich realizujemy w bieżącym roku szkolnym ogólnopolski program Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, przeprowadzany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie, a finansowany i zalecany m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z jego założeniami podjęliśmy różnorodne działania, by przygotować szkołę, a więc uczniów, rodziców, nauczycieli do podjęcia wyzwań, które niesie rozwój mediów społecznościowych czy popularyzacja internetu. Są to zarówno ogromne możliwości związane z korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni, jak i zagrożenia wynikające często z niewiedzy, braku doświadczenia, czy, tak jak w przypadku bardzo młodych ludzi, niezastanawiania się nad skutkami swojej aktywności w sieci.

Współcześnie umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi to codzienność każdego ucznia, dlatego zadaniem dorosłych - szkoły i rodziców - jest pokazanie i nauczenie krytycznego podchodzenia do internetowych źródeł i zasobów informacji, tak, aby uchronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą.

 

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:

Pan dyrektor Jan Krępa uczestniczył w dwudniowej konferencji dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa i podjął się koordynowania przedsięwzięć związanych z tą tematyką.

12 kwietnia w naszej szkole został zorganizowany Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, w ramach którego odbyło się: spotkanie Edukatora Bezpieczeństwa Cyfrowego pani Jolanty Ropek z dyrektorem, uczniami, z nauczycielami, warsztaty dla uczniów wszystkich klas z podziałem na grupy wiekowe. Nad sprawną organizacją dnia czuwał Mentor Bezpieczeństwa Cyfrowego – pan Jan Krępa, który z panią Edukator omówił i zaplanował cały przebieg akcji. Najpierw pani Edukator spotkała się z wszystkimi uczniami w sali gimnastycznej. Pani Jolanta Ropekpowitała uczniów w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl. i przedstawiła korzyści płynące z udziału w nim. Przybliżyła zagrożenia związane z cyberprzestrzenią, zaprezentowała film dotyczący bezpieczeństwa w kontaktach z innymi. Wspomniała też o netykiecie, Dniu Bezpiecznego Internetu oraz podała informacje gdzie szukać osób i miejsc świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń. Na koniec zaprosiła do udziału w konkursie „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”.

Kolejnym działaniem były warsztaty dla uczniów poszczególnych klas. Dotyczyły m.in. haseł, loginów i bezpiecznego logowania. Uczestnicy zajęć poznali sposoby tworzenia silnych loginów i haseł, dowiedzieli się czym jest idealne hasło, czyli tzw. hasło twarde, czym grozi włamanie na konta czy profile uczniów. Rozmowa dotyczyła też bezpieczeństwa własnego wizerunku. Uczniowie obejrzeli film, poznali cztery poziomy prywatności w sieci, starali się dopasować przeczytaną informację do „bezpiecznego” odbiorcy.

Ostatnim zaplanowanym punktem programu było spotkanie Edukatora z Radą Pedagogiczną. Pani Edukator zachęciła nauczycieli, by sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Zaprezentowała platformę projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfrowa Szkoła, przybliżyła filmotekę, bibliotekę materiałów. Następnie zapoznała z filmem dla rodziców traktującym o cyberzagrożeniach oraz prezentacją przygotowaną na spotkanie z nimi. Na koniec zaprezentowała broszury dla rodziców i poradniki dla nauczycieli.


Formą ewaluacji i sprawdzenia efektywności warsztatów dla uczniów była dyskusja i praca w grupach zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Wszyscy uczniowie klas IV-VII w mieszanych wiekowo grupach opowiadali o swoich doświadczeniach obecności w cyberprzestrzeni i redagowali regulamin bezpieczeństwa w sieci. Następnie owoc prac grup przeanalizowali członkowie Zarządu Samorządu. Wyniki zostały zamieszczone na gazetce ściennej.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły mają dużą świadomość zagrożeń płynących ze świata wirtualnego, wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc, podczas zajęć chętnie dzielili się swoimi opiniami oraz odpowiadali na pytania pani Edukator.

 

Wszyscy wychowawcy i nauczyciele ukończyli kurs kurs e-learningowy „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?” składający się z 8 modułów tematycznych (zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i internetu, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, kontakt i relacje z innymi użytkownikami internetu, dbanie o własny wizerunek w sieci, wiarygodność informacji w internecie, prawa autorskie, cyberprzemoc, bezpieczeństwo finansów) i na podstawie egzaminu uzyskali odpowiednie certyfikaty.

 

17 kwietnia 2018 Pan Dyrektor jako Szkolny Mentor Bezpieczeństwa cyfrowego zapoznał rodziców z założeniami projektu i przekazał najistotniejsze informacje na temat zagrożeń. Zachęcił również do odbycia odpowiedniego kursu internetowego dla rodziców i opiekunów, podał adresy stron i kontakty do instytucji udzielających wsparcia

Wychowawcy przeprowadzili lekcje o powyższej tematyce, rozmawiali z rodzicami, przekazali bezpłatne broszury informacyjne.