Jak i dlaczego ekologicznie ogrzewać dom...

Jesteś tu: » Strona główna » Jak i dlaczego ekologicznie ogrzewać dom...

Jak i dlaczego ekologicznie ogrzewać dom...

12 czerwca wszyscy uczniowie szkoły wysłuchali prelekcji zorganizowanej w ramach dwóch projektów realizowanych obecnie przez Gminę Koszyce: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie Gminy Koszyce” i „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie Gminy Koszyce”.

To jedno z wielu działań podjętych przez władze samorządowe po to, by poprawić jakość powietrza na naszym terenie i równocześnie pomóc mieszkańcom w spełnieniu norm przygotowywanych i już wdrażanych ustaw antysmogowych. Podczas spotkania uczniowie poznali alternatywne źródła pozyskiwania energii, a dzięki doświadczeniom przeprowadzonym w mobilnym Laboratorium Polones obserwowali proces spalania w dwu różnych piecach - ekologicznym i w kotle starego typu. Następnie sami wyciągali wnioski z przeprowadzonego pomiaru zanieczyszczeń, będących skutkiem spalania.

To była bardzo ważna lekcja, gdyż pierwszym krokiem do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa, wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska związanych z wdychaniem szkodliwych substancji zawartych w powietrzu.